Định hình ý tưởng phân tích tài chính

Mỗi dự án được đặt trong mỗi phép phân tích khác nhau để từ đó xác định được ý tưởng, định vị, sản phẩm danh mục đầu tư (nếu có), mục tiêu... Đó là điều cần thiết trong giai đoạn đầu để chắc chắn rằng các ý tưởng phải được sự chấp thuận của khách hàng và sau đó sẽ là kim chỉ nam trong suốt quá trình triển khai. Ý tưởng này cần phải được đặt trong dự toán tài chính và thông thường chúng tôi hoạch định giai đoạn này như sau: Lên bản thiết kế thô/ Tiến độ thi công/ Ngân sách đầu tư/ Dự toán tài chính/ Lập bảng Mood sơ bộ để giải thích ý tưởng kiến trúc và phong cách/ Quy hoạch tổng thể, cho quy hoạch và thi công.

 

 

 

Quy hoạch tổng thể

Giai đoạn này là trình bày chi tiết Kế hoạch quy hoạch tổng thể để giúp khách hàng hiểu rõ và đi đến thông qua quy trình thi công, trên các khu vực được cấp phép và cũng như cung cấp đầy đủ bản vẽ, giấy tờ liên quan cho cơ quan chức năng địa phương.

 

 

Hiện thực hóa hình mẫu

Giai đoạn này thường được áp dụng chủ yếu cho các khách sạn hoặc khu nghỉ dưỡng và sẽ bao gồm các thiết kế kiến trúc chi tiết, MEP và thiết kế kết cấu, trang trí nội thất.

SCAZMA sẽ cung cấp tất cả các bản vẽ cho việc cấp giấy phép xây dựng, tiến hành đàm phán và xây dựng nhà mẫu.

Đối với các dự án khác, có thể thực hiện một mô hình 3D theo yêu cầu của chủ đầu tư.

 

Hoàn thiện thiết kế

Hoàn thành thiết kế cả về kiến trúc lẫn kỹ thuật.
Phạm vi của chúng tôi sẽ bao gồm các thiết kế kiến trúc chi tiết, MEP và thiết kế kết cấu, trang trí nội thất cho tất cả các vùng còn lại, bao gồm khu dịch vụ làm đẹp, nhà hàng, nhà nhân viên, bar, hồ bơi...
SCAZMA sẽ cung cấp tất cả các bản vẽ sẵn sàng cho việc thi công và giải quyết các vấn đề pháp lý khi được yêu cầu.