2005-2010

Trong năm 2005, các đối tác bắt đầu theo đuổi một số cơ hội đầu tư ở Đông Nam Á. Chúng tôi chủ yếu chú tâm vào việc tái cấu trúc nhà máy dệt (ở Lào, Thái Lan và Madagascar), việc tạo ra một đơn vị sản xuất da sang trọng mới tại Thái Lan, và chúng tôi bắt đầu nhận được một số yêu cầu từ các nhà đầu tư để được tư vấn và quản lý cho sự phát triển của họ trong khu vực. Chúng tôi đã nghiên cứu chi tiết ngành kinh doan dịch vụ và bắt đầu một số công việc tư vấn dựa trên chuyên môn tài chính, nghệ thuật và kỹ thuật của chúng tôi.