2016

Sự ra đời của SCAZMA ở Việt nam: tuyển dụng nguồn nhân lực trong và ngoài nước, trên nhiều lĩnh vực khác nhau như Tài Chính, Kiến Trúc, Kỹ Sư, Quản Lý Dự Án và Mua Hàng. Chúng tôi bắt đầu bằng việc ký kết 2 trong số những khu nghỉ dưỡng tuyệt vời nhất ở Việt Nam. Một tại tỉnh Phú Yên (100 ha đất) và một ở tỉnh Bình Thuận (cũng 100 ha đất, bao gồm cả cồn cát được bảo vệ). Đối với cả hai dự án, chúng tôi đã làm việc trong lĩnh vực thiết kế, kỹ thuật và quản lý dự án và xây dựng nhà mẫu được hoàn thành vào năm 2017. Đây là một thành công lớn cho năm đầu tiên của đội ngũ mới của chúng tôi tại Việt Nam.