MAI HÙNG NGHĨA

Chức vụ: Kiến trúc sư
Quốc tịch: Việt Nam

Tốt nghiệp trường Đại học Văn Lang, Nghĩa hiện đang là thành viên chủ chốt của SCAZMA từ những ngày đầu thành lập tại Việt Nam. Trong suốt 3 năm, Nghĩa làm việc ở bước thiết kế ý tưởng và chi tiết đồng thời thể hiện năng lực trong quản lý thi công. Hiện nay, anh đang phụ trách hai dự án án lớn cả về kiến trúc và thiết kế nội thất.