ALEXIANE BOURCIER

Chức vụ: Kiến trúc sư
Quốc tịch: Pháp

Tốt nghiệp tại Pháp, Alexiane bắt đầu những kinh nghiệm chuyên môn đầu tiên về kiến trúc với các dự án liên quan đến văn hóa, giáo dục, y tế và nhà ở. Xem xét sự kết hợp của các nền văn hóa khi cần thiết để thực hành kiến trúc, cô quyết định sống ở châu Á. Cô nhanh chóng trở thành trưởng nhóm và, với niềm đam mê và tính cẩn thận, cô hiện đang xử lý các dự án nhà ở và khách sạn tại Việt Nam và Campuchia.