RICHARD LORBES

Chức vụ: Quản lý dự án và Giám đốc mảng dự toán

Quốc tịch: Philippine

Richard là nhà quản lý dự án giàu kinh nghiệm nhất của Scazma. Với những kỹ năng có được từ rất nhiều dự án ở nhiều nơi trên thế giới, anh hiện đang làm việc ở vị trí này với sự chuyên nghiệp, đảm bảo dự án tiến hành trôi chảy, và đúng hạn. Không những là kỹ sư dân dụng, anh còn là người dự toán, kiểm soát chi phí trong suốt quá trình thiết kế và thi công.