Address:

Địa chỉ 1: 49D2 Xa Lộ Hà Nội, phường Thảo Điền, Quận 2, Tp. Hồ Chí Minh

Địa chỉ 2: Số 148 ABC (HD Property Service), Đường 63, Sangkat Chaktomuk, Khan Daun Penh, Phnom Penh, Cambodia (gần Cambo Ticket)

Địa chỉ 3: 16 Conal Street, Beau Bassin, Mauritius

Địa chỉ 4: C/O Axis Kenya, 2nd Floor Apollo Centre - Wing A, Ring Road Parklands - Westlands, PO Box 764 - Sarit Centre, Nairobi – Kenya 00606

Phones:

+84 3512 8259 - Ext: 0

E-mail:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Gửi Email. Tất cả các thông tin được đánh dấu * là bắt buộc.